Hernesaaressa on omituinen kohta tiessä, jossa tie kiertää ympyrän muotoisen kehän viheralueen ympäri. Paikassa ei ole minkäänlaisia liikennemerkkejä eikä tiemaalauksia. Paikalla ei ole edes liikennemerkkiä 416 (pakollinen kiertosuunta) eikä liikennemerkkiä 417 (liikenteenjakaja sivuutettava oikealta). Merkintöjen mukaan viheralueen saisi siis kiertää kummalta puolelta tahansa. Gmaps-linkki kohtaan: http://goo.gl/maps/ZpXqP

Olen piirtänyt kaksi kuvitteellista tiemerkintämaalausta, joita tuollaisessa paikassa muun muassa voi olla. Oman tulkintani mukaan ympyrän kiertävä tie tulee katsoa kaksisuuntaiseksi, koska tiet ovat aina oletuksena kaksisuuntaisia, mikäli niitä ei ole liikennemerkein yksisuuntaiseksi määrätty. Ympyrän keskellä oleva viheralue on myöskin aivan liian suuri katsottavaksi automaattisesti "korokkeeksi tai muuksi vastaavaksi esteeksi", jotka on lain mukaan kierrettävä oikealta.

Minun tulkintani mukaan täysin liikennemerkitön ja tiemerkinnätön ympyrän muotoisen kehän kiertävä tie tulee tulkita samoin kuin näin merkitty tie, josta kuvan punaisessa ajolinjassa ajetaan vasemmalta puolelta, vaikka toki oikealtakin saisi ajaa: http://aijaa.com/X5ETKR

Koska mitään liikennemerkkejä tai tiemerkintöjä ei ole, on siis katsottava, että alueella on kaksi tasa-arvoista T-risteystä ja kaksisuuntainen ympyrän muotoisen kehän kiertävä tie, jolla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä eli ajetaan oikeaa reunaa pitkin.

Kuitenkin jos halutaan ohjata autoilijat kiertämään kyseinen viheralue oikealta, olisi tiemerkinnät tehtävä tämänkaltaisesti: http://aijaa.com/hGSgiy

Jälkimmäisen kaltaista tulkintaa ajojärjestelyistä ei kuitenkaan millään logiikalla voida tehdä, jos näkyvillä ei ole minkäänlaisia liikennemerkkejä tai tiemerkintöjä.