Etusivu


5. maaliskuuta 2022

Suomessa tarvitaan yleislakkoa

Viimeisen kolmen hallituksen aikana on kiihtyvään tahtiin sorvattu lakeja, jotka jollain tavalla joko rajoittavat ihmisten vapauksia ja yksityisyydensuojaa tai aiheuttavat energiaköyhyyttä. Tällaisia lakeja kohdistuu erityisesti autoiluun ja asumiseen. Kataisen hallituksesta lähtien on valmisteltu massavalvontaa muun muassa autojen satelliittiseurannan muodossa. Nykyisen hallituksen aikana energian hinta on poliittisista päätöksistä johtuen noussut energiamuodosta riippuen jopa moninkertaiseksi, mikä ajaa köyhät haja-asutusalueiden asukkaat ahdinkoon.

Uusia lakeja, säädöksiä ja rajoituksia tulee lisää eksponentiaalisesti nopeutuvalla tahdilla. Osalla laeista, kuten jätevesilain uudistus, ei ole muuta tarkoitusta kuin pakottaa ihmiset ostamaan jotain kallista, josta hyötyy myyjinä olevat "oligarkit" kuten ex-pääministeri, nykyinen kansanedustaja Juha Sipilä. Järjestelmässä on korruptiota ja muutenkin jatkuvasti lisääntyvien säädösten lomassa saadaan vietyä läpi mitä tahansa. Suurta osaa säännöistä perustellaan turvallisuuteen ja pelkoon (esim. terrorismin) liittyvillä argumenteilla.

Poliittinen eliitti haluaa yhteiskunnan, johon ei voi osallistua alistumatta totalitaariseen ympärivuorokautiseen valvontaan. Joka asialle tulee myös olemaan valtava määrä sääntöjä, joita lainkuuliaisen ihmisen on pakko noudattaa. Sallittua ei loppujen lopuksi tule olemaan juuri muu kuin töissä käyminen ja television katsominen. Tietotekniset laitteet kuten älypuhelimet ja autot keräävät jokaisesta kansalaisesta jatkuvasti tietoa. Siihen yhteiskuntaan on sitten jokaisen myös pakko osallistua, vaikka ei haluaisi.

Yliopistomaailma on jo kauan sitten valjastettu palvelemaan poliittisen eliitin tarkoitusperiä. Korkeakouluista valmistuu "asiantuntijoita", jotka puhuvat yksinkertaisistakin asioista täysin arkijärjen vastaisesti ja perustelevat sen virkamiesjargonilla, joka ei tarkoita yhtään mitään. Enenevässä määrin sekä ilmastoon liittyviä että liittymättömiä täysin järjenvastaisia poliittisia päätöksiä perustellaan edellämainitulla tavalla. Jälkimmäisistä on esimerkkinä mm. varmuusvarastojen purku, jota on nyt jo kolme hallitusta määrätietoisesti tehnyt samalla, kun mediassa jatkuvasti pelotellaan alati pahenevalla ruoantuotannon kriisillä.

Yleisesti ottaen poliitikkojen ja virkamieskoneiston tekemät päätökset ovat suurelta osin täysin päinvastaisia kuin mitä ns. maalaisjärjen/arkijärjen mukaan pitäisi tehdä. Niitä perustellaan satunnaisella ajatuksenvirralla ja mitään tarkoittamattomalla jargonilla, kuten edellisessä kappaleessa jo kirjoitin. Tätä taas edelleen perustellaan sillä, että ns. maalaisjärki ei oikeasti toimi, koska kyse on niin monimutkaisista asioista, ettei kouluttamaton ihminen voi sitä ymmärtää. Annetaan ymmärtää, että perusteluna käytettyä jargonia voi ymmärtää vain tarpeeksi korkealle koulutettu henkilö. Älkää uskoko siihen. Loogiseen ajatteluun ja päättelyyn ei tarvita tutkintoa.

Yhteiskunta marssii tällä hetkellä määrätietoisesti kohti kuilun reunaa. Kehitystä ei voida parlamentaarisin keinoin pysäyttää, koska suuren osan päätöksistä tekee epädemokraattisesti valittu virkamieskoneisto, ja hallituskokoonpanosta riippumatta "Vihreillä" on siellä joka tapauksessa suurin valta. Poliittisessa koneistossa korkealle edenneistä poliitikoista moni haluaa vain edetä siinä yhä ylemmäs ja tottelee kansainväliseltä tasolta tulevia käskyjä jonkinlaisen palkkioviran toivossa.

Juuri nyt kehitys huonompaan on nopeampaa kuin koskaan aiemmin. Poliitikot ja virkamiehet tehtailevat uusia lakeja ja säädöksiä ennennäkemättömällä kiireellä, koska tarkoituksena on saada asiat runnottua läpi, ennen kuin kansalaisaktivistit ehtivät edes sanoa kriittistä sanaa. Yleislakko on rauhanomaisin keino yrittää vaikuttaa asiaan poliittisen koneiston ulkopuolelta, ja se pakottaa poliitikot pysähtymään ainakin hetkeksi, mikä antaa lisäaikaa kehityksen kääntämiseen.